Vědomě nezákonné jednání nejen státního zástupce Mgr. Ivo Černíka při spáchání zločinů proti lidskosti


1.   Policejní protokoly konfiskací a domovních prohlídek z let 2009 – 2015 najdete 
Manželé Dvořákovi, Ospělov, foto dne 21.srpna 2010 Lumír Hanuš
ZDE
Jde
o protokoly domovních prohlídek a konfiskací majetků výzkumnické farmy konopí v Ospělově manželů Dvořákových, spoluzakladatelů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure (zveřejněno 21. 3. 2008), odborné společnosti Konopí je lék, o. s. (založena 14. 7. 2008, registrace 7.8.2008) a Edukativní konopné kliniky v Praze (zveřejněno dne 6.7.2009, otevřeno dne 28. 9. 2009, resp. se všemi odbornými pracovišti dne 11. 9. 2010)  Podněty ke konfiskaci byly v letech 2009, 2010, 2011 a 2015 podávány na podnět státního zástupce Mgr. Ivo Černíka z OSZ Prostějov přítomného u 5 jednání hlavního líčení první konfiskace 2 T 104/2010 v období 13. 7. – 27.10 2010. Všechna obvinění nebo ochranná opatření či pokuty soudila v letech 2010 – 2015 vždy soudkyně OS Prostějov Mgr. Ivona Otrubová. Soudkyně i státní zástupce tak důkazně a doložitelně věděli z výpovědí svědků a přípisů odborné společnosti, lékařů včetně soudního znalce do spisu u OS Prostějov č.j. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 (druhá konfiskace 2. září 2010), resp. všem orgánům činným v trestním řízení, že svým jednáním způsobili zločiny proti lidskosti, důkaz najdete ZDE 
  
2.   Hrubě nepravdivé sdělení státního zástupce Mgr. Ivo Černíka ze dne 4. 12. 2009 pro ČTK v den ocenění Mgr. Dušana Dvořáka Vládou ČR na podnět Vládního výboru pro zdravotně postižené za vzdělávání veřejnosti v léčbě konopím prostřednictvím www.konopijelek.cz, že pěstování konopí (označeného zcela nesmyslně marihuanou, která pěstovat nelze) je bez povolení trestné vždy, což bylo/je tvrzení v hrubém rozporu s judikátem Nejvyššího soudu č.j. 3 T do 52/2008 ze dne 30.1.2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008, viz Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36) a především toto tvrzení vylučoval  §§ 29 a 5. odst. 5 zákona o návykových látkách a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, najdete ZDE   Níže je doloženo na důkazech, že nejen tuto nepravdu dále v rozsudcích a usneseních opakovaly všechny soudy.

3.   2 T 104/2010 u OS Prostějov:  Obžalobu (Mgr. Ivo Černík) dne 21. 4. 2010 Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové za nedovolenou výrobu drog najdete ZDE 

4.   2 T 104/2010 u OS Prostějov:   Filmový úryvek (film Rok konopí) ze závěrečné řeči dne 26. 10. 2010 u OS Prostějov státního zástupce Mgr. Ivo Černíka, který neuměl doložit a soudkyně a další soudy nežádaly toto doložit a vysvětlit, kam zmizelo téměř 300 kilo dne 18. 8. 2009 v Ospělově zkonfiskovaného konopí a bylo doloženo, že si státní zástupce nakupuje marihuanu od teenagerů na černém trhu, najdete ZDE 
  
5.   2 T 104/2010 u OS Prostějov:  Odsuzující rozsudek OS Prostějov (27. 10. 2010) a KS Brno č.j. 3 To 25/2011 (9. 3. 2011) najdete ZDE   a trest potvrzující usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 (27. 10. 2011) najdete zde Ve všech rozsudcích soudů je vědomě nepravdivě uvedeno, že na pěstování konopí je dle § 29 vždy potřeba povolení, když teprve při pěstování nad 100 m2/osobu se pěstování oznamuje Celní správě a do 100m2 pěstitební plochy je pěstování povoleno bez hlášení jakémukoliv úřadu! 

6.       2 T 104/2010 u OS Prostějov:  Odvolání státního zástupce Mgr. Ivo Černíka pro KS Brno ze dne 3. 1. 2011 žádajícího v hlavním líčení nejméně tříletý trest vězení pro Dušana Dvořáka, které nikdy nebylo OS Prostějov doručeno Dušanu Dvořákovi a jeho advokátovi a ten byl KS Brno odsouzen, najdete ZDE 


7.       2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 u OS Prostějov: Podnět policejního prezidia ze dne 10. 6. 2011 prošetřit OČTŘ způsobené zločiny proti lidskosti a enormní úbytek váhy zkonfiskovaného konopí jako reakce na 7 žádost o policejní ochranu výzkumu od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11. 5. 2011 najdete ZDE 
 
8.   2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 u OS Prostějov: Zákaz předsedkyně OSZ Prostějov zde dne 16. 6. 2011 (a následně KSZ Brno a VSZ Olomouc) JUDr. Naděždy Kezniklové prošetřit podnět policejního prezidia a neoprávněná personifikace celé věci vůči Dušanu Dvořákovi najdete ZDE 

Nepovolení obnovy přes zjevná nová fakta ze dne 29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207

 


Výše uvedené doložené zločiny orgánů činných v trestním řízení dokonce označil 13.4.2012 za jednání v souladu s Listinou základních práv a svobod Ústavní soud České republiky bez jakéhokoliv vyrovnání se s napadaným porušení zákonů a Listiny. Ústavnímu soudu byl následně v dalších stížnostech opakovaně doložen justičně-exekutivní kartel, kdy o neuznanou právní argumentací Dušana Dvořáka se v prvním půlroce 2012 změnila legislativa (novelizace přílohy 1.A.1. nařízením 3/2012 Sb., změnou § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách nenotifikovanou novelizací č. 50/2013 Sb., notifikací §§ 8 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách č. 2012/329/CZ novelou č. 273/2013 Sb.)  a justice se pokusila zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti, protože jí bylo zřejmé, že bude muset meritorně řešit další a další ospělovské konfiskace v letech 2010- 2012.